Trang chủ Liên hệ

Trụ sở chính Hà Nội
Số 37, ngõ 12, Đào Tấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại: +84 98 321 0970
Website: http://hanalecenter.com
Email: hana.center.cskh@gmail.com