AOE MALL

AOE mall là một đại siêu thị lớn của Nhật Bản tại Việt Nam, nơi những sản phẩm và văn hóa Nhật Bản có mặt ở khắp nơi trên những gian hàng tai AOE mall. Hana hợp tác và phân phối sản phẩm bánh Mochi