Fuji Mart

Fuji Mart là một siêu thị lớn tại Hà Nội chuyên cung cấp bánh Nhật Bản như Mochi và Nerikiri